Tuyển dụng tại Phela
Xem thêm

Khối văn phòng

Trưởng nhóm Chăm sóc Khách hàng
Trưởng nhóm Chăm sóc Khách hàng
10:37 20/04/2023
Mức lương: Thỏa thuận
Số lượng: 2
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Trưởng Nhóm Tuyển dụng
Trưởng Nhóm Tuyển dụng
17:00 18/04/2023
Mức lương: Thỏa Thuận
Số lượng: 1
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Kế toán Nội bộ
Kế toán Nội bộ
10:32 05/09/2022
Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ
Số lượng: 9
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Content Creator
Content Creator
08:32 05/09/2022
Mức lương: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Video Editor
Video Editor
08:27 05/09/2022
Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Marketing Executive
Marketing Executive
08:23 05/09/2022
Mức lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Số lượng: 3
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Digital Artist
Digital Artist
08:14 05/09/2022
Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Graphic Designer
Graphic Designer
08:09 05/09/2022
Mức lương: 10.000.000 - 13.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Creative Designer
Creative Designer
08:01 05/09/2022
Mức lương: 9.000.000 - 11.000.000 VNĐ
Số lượng: 2
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Chăm sóc khách hàng TMĐT
Chăm sóc khách hàng TMĐT
07:57 05/09/2022
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Market Research Analyst
Market Research Analyst
07:53 05/09/2022
Mức lương: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Social Media
Social Media
07:49 05/09/2022
Mức lương: 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ
Số lượng: 1
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết
Nhân viên HCNS
Nhân viên HCNS
06:48 05/09/2022
Mức lương: 7 - 8 triệu
Số lượng: 2
Thời gian: Toàn thời gian
Xem chi tiết