Tuyển dụng mỗi ngày
Xem thêm

Khối cửa hàng

Nhân viên Pha chế [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
Nhân viên Pha chế [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
04:15 02/08/2023
Mức lương: Từ 19.000đ/giờ đến 23.000đ/giờ
Số lượng: Không giới hạn
Thời gian: Làm việc trực tiếp tại cửa hàng
Xem chi tiết
Nhân viên Phục vụ [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
Nhân viên Phục vụ [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
04:04 02/08/2023
Mức lương: Từ 19.000đ/giờ đến 23.000đ/giờ
Số lượng: Không giới hạn
Thời gian: Làm việc trực tiếp tại cửa hàng
Xem chi tiết
Nhân viên Thu ngân [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
Nhân viên Thu ngân [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
03:48 02/08/2023
Mức lương: Từ 19.000đ/giờ đến 23.000đ/giờ
Số lượng: Không giới hạn
Thời gian: Làm việc trực tiếp tại cửa hàng
Xem chi tiết
GIÁM SÁT CA [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
GIÁM SÁT CA [HN – HCM – MIỀN TRUNG]
03:31 02/08/2023
Mức lương: 6,5 triệu - 8.5 triệu
Số lượng: 5
Thời gian: Làm việc trực tiếp tại cửa hàng
Xem chi tiết
QUẢN LÝ CỬA HÀNG [HN – HCM – Miền Trung]
QUẢN LÝ CỬA HÀNG [HN – HCM – Miền Trung]
10:43 27/07/2023
Mức lương: 10 triệu - 13 triệu
Số lượng: 5
Thời gian: Làm việc trực tiếp tại cửa hàng
Xem chi tiết